Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viktig informasjon

Norway

Den medisinske informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell i Norge.

Pfizer Medisinsk Informasjon er en database som inneholder informasjon om Pfizer sine legemidler. Informasjonen på dette nettstedet er konsekvent på engelsk. Legemidlene som nevnes her, kan ha ulike preparatomtaler i andre land. Informasjonen er ment å gi et balansert, vitenskapelig og kunnskapsbasert svar på medisinske spørsmål på forespørsel fra helsepersonell. For fullstendig informasjon om forskrivning, inkludert indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler og forsiktighetsregler og bivirkninger, vennligst se den respektive preparatomtalen. Informasjonen er ikke ment som medisinske råd. Anvaret for beslutninger om pasientbehandling ligger hos behandlende helsepersonell.

Vennligst merk at videre innhold på denne nettsiden vil bli presentert på engelsk.

 
Er du helsepersonell? Klikk her
Hvis du ikke er helsepersonell? Klikk her