IBRANCE (palbociclib) Qualitative and Quantitative Composition

Medical Information
Norway
 

Den medisinske informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell i Norge.

Vennligst merk at videre innhold på denne nettsiden vil bli presentert på engelsk.

For å gi deg relevant innhold, trenger vi å vite mer om deg.

Velg kategorien som best beskriver deg.

Informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell i Norge. Vil du fortsette?

IBRANCE 75 mg hard capsules
Each hard capsule contains 75 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 56 mg of lactose (as monohydrate).

IBRANCE 100 mg hard capsules
Each hard capsule contains 100 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 74 mg of lactose (as monohydrate).

IBRANCE 125 mg hard capsules
Each hard capsule contains 125 mg of palbociclib.

Excipients with known effect
Each hard capsule contains 93 mg of lactose (as monohydrate).

For the full list of excipients, see section 6.1.