IBRANCE (palbociclib) Name of The Medicinal Product

Medical Information
Norway
 

Den medisinske informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell i Norge.

Vennligst merk at videre innhold på denne nettsiden vil bli presentert på engelsk.

For å gi deg relevant innhold, trenger vi å vite mer om deg.

Velg kategorien som best beskriver deg.

Informasjonen på dette nettstedet er kun beregnet for helsepersonell i Norge. Vil du fortsette?

IBRANCE 75 mg hard capsules 
IBRANCE 100 mg hard capsules 
IBRANCE 125 mg hard capsules