Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nyttige nettsider for pasienter og pårørende

Pfizer kan ikke gi medisinske råd om behandling. Ta kontakt med din lege som best kan avgjøre om behandlingen passer for deg, ettersom din lege er kjent med din medisinske historie og har kunnskap om behandlingsalternativer.

Pfizer.no
Her finner du informasjon om Pfizer, som legemiddelselskap og de behandlingsområder som Pfizer opererer i, i tillegg til forskning og utvikling som Pfizer er engasjert i. Her finner du også informasjon vedrørende bestilling eller nedlasting av brosjyrer.

Rapportering av bivirkning
Ønsker du å rapportere en bivirkning eller har kommentarer til kvaliteten på et legemiddel fra Pfizer, er du velkommen til å ringe Pfizer ​​på telefon 67526100 eller send en e-post til [email protected].

Hvis du har et medisinsk eller vitenskapelig spørsmål om et av våre legemidler? Ta kontakt med oss ​​på telefon 67526100 eller gå inn på https://www.pfizer.no/medisinskinformasjon.

Legemiddelinformasjon på felleskatalogen.no
Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen som gir informasjon om farmasøytiske preparater markedsført i Norge. Her finner du henholdsvis preparatomtaler og pakningsvedlegg til leger, pasienter og veterinærer (Veterinærkatalogen). Her kan du søke etter et bestemt legemiddel eller informasjon du ønsker å vite mer om.